Hala Tuju

Pemodenan & Pemantapan Organisasi 

Penekanan kepada struktur, prosedur & sistem bekerja; perolehan peralatan dengan penggunaan komputer; teknologi maklumat dan kaedah pengurusan terkini.

Penambahbaikan Imej Pasukan 

Penekanan kepada perkhidmatan yang profesional, cekap, berkesan dan mesra.

Peningkatan Mutu Perkhidmatan Berlandaskan Sumber Manusia Yang Komited, Beretika Dan Terlatih 
Penekanan kepada:

  • Skim latihan asas, pembangunan dan lanjutan
  • Skim perkhidmatan yang boleh menarik dan mengekal sumber manusia yang berkaliber dan berkelulusan tinggi
  • Skim kebajikan ke arah hidup yang mengutamakan kesihatan, nilai diri dan kesejahteraan kekeluargaan

Peningkatan jaringan kerjasama (networking) dengan lain-lain agensi kerajaan & bukan kerajaan, masyarakat tempatan (Community Policing) dan Pasukan Polis serantau dan antarabangsa dalam membendung dan mengatasi ancaman & masalah jenayah melalui kerjasama dua hala dan penglibatan dalam seminar-seminar berkaitan dengan perkembangan dalam bidang ilmu kepolisan.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS