Objektif
  • Meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang, ketenteraman awam dan keselamatan negara. 
  • Mengawal dan membanteras jenayah dan ancaman dadah/bahan bagi mengurangkan kegusaran masyarakat.
  • Mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan pengumpulan risikan keselamatan.
  • Mempertingkatkan kecekapan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam.
  • Melaksanakan konsep "total policing" melibatkan penyertaan masyarakat dan lain-lain stakeholders.
  • Mengoptimumkan penggunaan sumber manusia dan aset dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisan.
  • Mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai isu-isu jenayah dan kesan-kesan perlakuan jenayah.
  • Mewujudkan suasana kondusif dari aspek spiritual dan moral.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS