Wawasan


  • Mengamalkan prinsip Mesra, Cepat dan Betul sebagai wadah Pasukan dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang
  • Meningkatkan profesionalisme di kalangan anggota secara berterusan
  • Memastikan Pasukan sentiasa dipercayai, disegani dan dihormati oleh masyarakat
  • Menimbulkan perasaan gerun di kalangan penjenayah
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS